แค่เดินก็ถือว่าได้เล่นกีฬาแล้ว

หลายคนคิดว่าการเดินเป็นรูปแบบที่อ่อนแอของการเล่นกีฬาที่เหมาะสำหรับคนที่ความสามารถในรูปแบบอื่น ๆ การเล่นกีฬาแข็งแรงและมีพลัง พวกเขาคิดว่าผู้ชายที่แท้จริงและผู้หญิงปั๊มเหล็กหรือเข้าร่วมชั้นเรียนพลังงานแอโรบิก