ประวัติกีฬาเปตองสากล

กีฬาเปตองเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีคนเล่นกันมากมาย สามารถพบเจอได้ทั่วไป ไม่ว่าจะในสนามแข่งขันของโรงเรียน ไปจนถึงเป็นการรวมตัวกันเล่นในชุมชนเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะดังนั้นประวัติของกีฬาเปตองจึงเป็นที่น่าสนใจยิ่งนัก