ประวัติกีฬาเปตองสากล

Posted by

กีฬาเปตองเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีคนเล่นกันมากมาย สามารถพบเจอได้ทั่วไป ไม่ว่าจะในสนามแข่งขันของโรงเรียน ไปจนถึงเป็นการรวมตัวกันเล่นในชุมชนเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะดังนั้นประวัติของกีฬาเปตองจึงเป็นที่น่าสนใจยิ่งนัก

กีฬาเปตองเป็นกีฬากลางแจ้งที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ แต่ไม่ได้มีการบันทึกประวัติที่แน่นอนมีแต่เพียงหลักฐานที่เล่าสืบกันมาว่า เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศกรีซ ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยการเก็บก้อนหินที่เป็นทรงกลมมาเล่นกัน จากนั้นก็ได้แพร่หลายเข้ามาในทวีปยุโรป และเมื่ออาณาจักรโรมันเข้ายึดครองดินแดนของชนชาวกรีกได้สำเร็จ ชาวโรมันได้ใช้กีฬานี้เป็นเครื่องทดสอบกำลังข้อมือและออกกำลังกายของผู้ชายในสมัยนั้น

ในยุคกลาง การเล่นเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้านโปเลียนมหาราชขึ้นครองอำนาจ และต่อมาฝรั่งเศสได้มีการก่อตั้ง ”สหพันธ์ เปตองและโปรวังซาล” ในปี พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีบุคคลที่เล่นทุกระดับชั้นทุกเพศ ทุกวัยเข้าเป็นสมาชิก และได้มีการคิดค้นทำเป็นลูกโลหะผสมเหล็กกล้าข้างในกลวง จึงเพิ่มความสนุกสนานให้กับการละเล่นมากขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเล่นกีฬานี้ก็ได้รับความนิยมเล่น มากขึ้น และได้แพร่หลายไป อย่างรวดเร็วทั่วประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนถึงดินแดน อาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วยทั้งนี้การเล่นกีฬานี้ได้แบ่งการเล่นออกเป็น 3 ประเภทคือลิโยเน่ล์โปรวังชาล และเปตอง ที่นิยมเล่นในปัจจุบัน