การลอยตัวในอากาศและกระโดดสูงกีฬาบาสเก็ตบอล

Posted by

ในกีฬาบาสเก็ตบอล การกระโดดลอยตัวในอากาศได้เป็นเวลานานและสูงนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยเฉพาะเวลาที่เราชู้ตบอลลงห่วง เพราะกระโดดได้สูงมากการหย่อนลูกจะง่ายขึ้น
สำหรับเทคนิคการฝึกลอยตัวในอากาศและกระโดดได้สูงมีดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นควรฝึกการวิ่งเพื่อความอดทนโดยวิ่งรอบสนามอย่างน้อย 4 รอบ(1,600 เมตร) ประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างต่ำแล้วจึงค่อยเพิ่มความเร็วโดยการวิ่งระยะสั้นสลับกับการวิ่งระยะยาว จากนั้นเดือนที่ 2 เดือนที่ 3 ควรเน้นหนักในการฝึกการกระโดด ดังนี้

  1. กระโดดข้ามกล่องกระดาษซึ่งมีความสูงประมาณ 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ทำการกระโดดเท้าคู่ไปที่ทางด้านข้าง ซ้าและยที ขวาที
  2. กระโดดยกเข่าแตะไปที่อก
  3. กระโดดยกส้นเท้าแตะก้น
  4. กระโดดข้ามกล่องกระดาษ 4 กล่องซึ่งวางเรียงกัน โดยที่แต่ละกล่องควรห่างกัน 2 ฟุต และกระโดดเท้าคู่ควรข้ามไปทีละกล่องต่อเนื่อง
  5. กระโดดเอามือแตะขอบแป้นบาส
  6. กระโดดอยู่กับที่อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นไปที่การถีบตัวกระโดดสูงขึ้น

ทั้งนี้ในการกระโดด ต้องกระโดดให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ โดยจะต้องย่อตัวทั้งก่อนกระโดด และหลังการกระโดดขึ้นไปแล้ว เมื่อปลายเท้าแตะพื้นจะต้องย่อตัวลงพร้อมทั้งเหยียบพื้นเต็มเท้า ก่อนการกระโดดจะต้องย่อตัวลง เขย่งส้นเท้าขึ้น จิกปลายเท้าให้แน่นแล้วถีบตัวขึ้นไป เมื่อลงสู่พื้นก็ใช้ปลายเท้าลงจึงตามด้วยส้นเท้าแล้วย่อตัว