ตำแหน่งการยืนรับลูกเสริฟของกีฬาวอลเลย์บอล

Posted by

เมื่อทีมเป็นฝ่ายที่ได้สิทธิ์การเสริฟบอล เมื่อผู้เล่นเสริฟบอลไปแล้ว ต่อไปคือผู้เล่นทุกคนจะต้องยืนประจำตำแหน่งของตนเองให้ได้เพื่อเตรียมทำการป้องกันการรุกของคู่ต่อสู้ ซึ่งโดยทั่วไปรูปแบบของตำแหน่งหลังจากการเสริฟจะมีดังนี้

รูปแบบที่ 1

  • ผู้เล่นแดนหน้า  ผู้เล่นตัวกลางหน้า จะยืนชิดตาข่ายเพื่อเตรียมสกัดกั้นบอลเร็วจากฝ่ายตรงข้าม ส่วนผู้เล่นตัวริมซ้ายและขวายืนห่างจากตาข่ายเล็กน้อยเพื่อเตรียมสกัดกั้นหรือถอยออกมารับลูกตบ
  • ผู้เล่นแดนหลัง  ผู้เล่นตำแหน่งที่ 2 และ 5 ยืนใกล้เส้นรุกเพื่อรอรับลูกหยอดหรือลูกตบบอลเร็ว ผู้เล่นตำแหน่งที่ 6 จะอยู่ตรงกลางห่างจากเส้นท้ายสนามอยู่ประมาณ 1-2 เมตร

รูปแบบที่ 2

  • ผู้เล่นแดนหน้า  สำหรับตำแหน่งการยืนเช่นเดียวกับรูปแบบที่ 1 โดยมีข้อแตกต่าง คือ
  • ผู้เล่นแดนหลัง  ผู้เล่นตำแหน่ง 2 และ 5 ยืนห่างจากเส้นรุกประมาณ 2-3 เมตร ผู้เล่นตำแหน่ง 6 อยู่ใกล้เส้นรุกเพื่อรอรับบอลหยอดหรือบอลเร็ว
  • การรับลูกเสริฟ นอกจากการยืนในตำแหน่งตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับลูกจากฝ่ายตรงข้ามจะมีความสำคัญแล้ว การรับลูกเสริฟที่ดีก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะหากการรับลูกเสริฟของทีมไม่มีประสิทธิภาพแล้ว โอกาสในการรุกทำคะแนนของทีมก็จะลดน้อยลงไปทันที ดังนั้น เป้าหมายของการรับลูกเสริฟก็คือ การบังคับลูกบอลให้ลอยไปยังพื้นที่การเซตของผู้เล่นตัวเซตบริเวณหน้าตาข่าย แล้วให้มีการส่งไปยังฝ่ายตรงข้ามให้ได้